Emotie in de kolonie

28|02|2017

Een nieuwe interessante bundel is verschenen: Anxieties, Fear and Panic in Colonial Settings. Empires on the verge of nervous breakdown (redactie van Harald Fischer-Tiné). In het boek wordt de rol van negatieve emoties als angst in koloniale staten onderzocht. Specifieke  aandacht is er voor de relatie tussen gekoloniseerden en kolonisator. Ik moet het nog te pakken zien krijgen, dus over de inhoud kan ik verder niet meer zeggen, maar het ziet er interessant uit.anxieties-fear-and-panic-in-colonial-settings-empires-on-the-verge-of-nervous-breakdown

Het afgelopen semester hebben ruim vijftien masterstudenten van de Open Universiteit  zich ook beziggehouden met emoties in de kolonien. Hun onderzoek richtte zich vooral op de uiting van emoties van Europeanen in de kolonie en de manier waarop die verbonden zijn met macht en politiek. Lees verder

Advertenties