Emotie in de kolonie

Emoties zijn nooit enkel een biologisch fenomeen. Ze zijn plaats-, tijd- en cultuurafhankelijk; ze worden door diverse sociale groepen op andere tijden en plaatsen op een specifieke manier gewaardeerd. Emoties beïnvloeden zo handelingen van mensen en sociale en culturele attitudes. Emotionele gemeenschappen en zelfs emotionele regimes werden hierdoor gevormd. In een koloniale setting, met zijn ongelijke machtsverhoudingen en hiërarchische samenleving die het permanent noodzakelijk maakten om zichzelf te onderscheiden van de ‘Ander’, werden emoties extra belangrijk en daarmee gepolitiseerd. Historisch onderzoek naar emoties geeft, kortom, inzicht in de manier waarop samenlevingen, in dit geval koloniale, en zijn sociale groepen functioneerde.