Alkmaar, de koloniën en slavernij

De afgelopen jaren verschijnt het één na het andere boek over het Nederlands slavernijverleden en de rol die steden hierin speelden. Daaruit blijkt dat niet alleen steden met een directe relatie met de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie, daarin verwikkeld waren, maar dat ook dat kleinere steden, zoals Alkmaar, die geen zitting hadden in een VOC- of WIC-kamer, voordeel haalden uit het koloniale verleden en dus ook uit arbeid door tot slaafgemaakten.