Een koningspaar in een steegje: Willem-Alexander en Máxima in Yogyakarta

In een steegje in Yogyakarta trof ik een muurschildering van Willem-Alexander en Máxima aan. Wat deed dat daar? Het blijkt alles te maken te hebben met een bezoek van het vorstenpaar aan de wijk, ‘Kampoeng Cyber’, in 2020. Zou in Nederland, bij het bezoek van de Indonesische president, een vergelijkbare muurschildering voorstelbaar zijn?