Een Nederlands bobsleeteam met een koloniaal tintje

Tegenwoordig wordt er nog steeds een beetje lacherig gedaan over landen die geen koude winters kennen, maar die wel besluiten deel te nemen aan de Winterspelen. Het eerste Nederlandse bobsleeteam was echter niet minder exotisch of onervaren: het was een tamelijk onervaren groepje mannen waarbij de Nederlands koloniale en dus tropische achtergrond van twee van hen niet geholpen zal hebben.

‘Hetgeen mij wedervoer, ’t geen ik dacht, ondervond en bij mij zelf gewaar werd’: dagboeken en de kolonie Nederlands-Indië rond 1860

Dagboeken, zowel hun inhoud als hun vorm, zijn zeker geen eenduidige historische bronnen en verschaffers van objectieve feiten, maar kunnen inzicht geven in de ervaringen van specifieke groepen mensen en de emoties waarmee ze worstelden. Het zijn fascinerende, persoonlijke, informatieve vensters op een specifieke tijd, plaats en sociale klasse, in dit geval de top van de Europese elite van de Nederlandse kolonie in Azië. Ik illustreer dit aan de hand van het dagboek van Cornelis Pieter Jacobus Elout (1795-1843).