Sumatra in de Alpen: villa Patumbah in Zürich

In het Zwitserse Zürich staat een villa die gebouwd is door een Zwitserse administrateur van verschillende ondernemingen op Sumatra tijdens de Nederlandse koloniale periode. De villa fungeert als plek van herinnering aan het koloniaal verleden in Deli, dat niet alleen een Nederlands verhaal blijkt te zijn, maar ook een Zwitsers.

De slachtoffers die op het politieke slagveld bleven liggen: postkoloniale migranten, 1950-1965

Tussen 1949 en 1965 vertrokken de laatste groepen migranten vanuit Indonesië naar Nederland. De manier waarop de Nederlandse overheid omging met deze mensen, die als onmiddellijk gevolg van de voormalige koloniale constellatie en daaropvolgende politieke dekolonisatie, al dan niet vrijwillig, in Nederland terechtkwamen, is nu ronduit beschamend te noemen. Het getuigt niet alleen van weinig sympathie, maar ook van (raciaal geïnspireerde) pertinente ontmoediging, minachting en zelfs (passieve) agressie naar mensen die als gevolg van Nederlands beleid in deze situatie terecht waren gekomen. Koloniale denkbeelden en in- en uitsluitingsmechanismen werden in postkoloniaal Nederland gewoon gecontinueerd.