Origineel water uit de Jordaan en kamelenkeutels: over de politisering van erfgoed

Een potje met origineel water uit de Jordaan laat zien hoe religieuze souvenirs hun betekenis krijgen door hun band met de historische plek van herkomst. De beleving van authenticiteit is daarbij van groot belang. Authenticiteit blijkt echter soms niet meer dan slechts een constructie te zijn, bepaald door sociale en culturele processen en veelal beïnvloed door machtsrelaties. Erfgoed is eigenlijk altijd politiek en dat wordt hier geïllustreerd met de discussie over de authenticiteit van de verschillende plaatsen aan de Jordaan die claimen dé doopplaats van Jezus te zijn.