Een koningspaar in een steegje: Willem-Alexander en Máxima in Yogyakarta

In een steegje in Yogyakarta trof ik een muurschildering van Willem-Alexander en Máxima aan. Wat deed dat daar? Het blijkt alles te maken te hebben met een bezoek van het vorstenpaar aan de wijk, ‘Kampoeng Cyber’, in 2020. Zou in Nederland, bij het bezoek van de Indonesische president, een vergelijkbare muurschildering voorstelbaar zijn?

‘Hoe men toch kelderen kan!’ Het lot van de laatste sultan van Banten en zijn bezittingen

Rond Kerstmis 1899 stierf de laatste door erfopvolging rechtmatige sultan van Banten in ballingschap in Surabaya. Zijn nageslacht werd enkele jaren later als bedelaars opgepakt door de koloniale politie. Dit en de koloniale omgang met de bezittingen van het sultanaat geven inzicht in het Nederlandse koloniale beleid waarin vorsten niet alleen ontdaan werden van hun politieke macht, maar ook van sociale legitimiteit, identiteit en waardigheid.